AVÍS LEGAL – POLÍTICA DE PRIVACITAT – *RGPD – COOKIES

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (en endavant, “LOPDGDD”), Garden Salins (en endavant, “GARDEN”) vol que l’Usuari conegui quina és la Política de Privacitat aplicada respecte a les seves dades personals.

 

TITULAR DE LA WEB
La seva denominació social és: David Sanllehi
El seu CIF : 40443282j
El seu domicili social està : Ctra Roses C-260,
La seva activitat social és: LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D'ESTUDIS DE CONSULTORIA, PROJECTES JARDINERIA, ARQUITECTURA PAISSATJÍSTICA, ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Correu electrònic: info@gardensalins.com
Finalitat de la pàgina web: informació sobre serveis prestats.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable del tractament

Dades de contacte del responsable: Garden Salins. amb domicili en Ctra Roses C-260, , 17487 Empuriabrava , Girona i correu electrònic de contacte info@gardensalins.com

ELS TEUS DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES
Com exercitar els drets: Pots dirigir una comunicació per escrit al domicili social de Garden Salins o a l'adreça de correu electrònic indicat en l'encapçalament d'aquest avís legal, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per a sol·licitar l'exercici dels drets següents:

Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: podràs preguntar a Garden Salins si aquesta empresa està tractant les teves dades.

Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en aquest cas únicament seran conservats per Garden Salins per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a oposar-se al tractament: Garden Salins deixarà de tractar les dades en la forma que indiquis, tret que per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagin de continuar tractant.

Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulguis que les teves dades siguin tractades per una altra signatura, Garden Salins  et facilitarà la portabilitat de les teves dades al nou responsable.

Models, formularis i més informació sobre els teus drets: Pàgina oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que hagis atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l'Autoritat de Control: Si consideres que hi ha un problema amb la forma en què Garden Salins  està manejant les teves dades, pots dirigir les teves reclamacions al Responsable de Seguretat de Garden Salins o a l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la indicada en el cas d'Espanya.

Dret a l'oblit i accés a les teves dades personals
En tot moment tindràs dret a revisar, recuperar, *anonimizar i/o esborrar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemades en el Lloc web. Només has d'enviar un correu electrònic a taller@elenaruiz.com i sol·licitar-lo.

Conservació de les dades
Dades desagregades: Les dades desagregades seran conservats sense termini de supressió.

Dades dels subscriptors al *feed per e-mail: Des que l'usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.

Dades dels subscriptors a la *newsletter: Des que l'usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.

Dades d'usuaris pujats per Garden Salins. a pàgines i perfils en xarxes socials: Des que l'usuari ofereix el seu consentiment fins que el retira.

Secret i seguretat de les dades
El lloc web es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat d'aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s'estableix en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tu garanteixes que les dades personals facilitades a través dels formulari són veraços, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació d'aquests. Igualment, garanteixes que tota la informació facilitada correspon amb la teva situació real, que està posada al dia i és exacta.

A més has de mantenir en tot moment les teves dades actualitzades, sent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a Garden Salins com a titular del Lloc web , o a tercers amb motiu de la utilització de dita.

Bretxes de seguretat
Garden Salins adopta mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l'existència de virus. No obstant això, has de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant Garden Salins no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

També, Garden Salins disposa d'un sistema de vigilància de seguretat actiu que informa de cada activitat dels usuaris i possibles bretxes en la seguretat dels doneu-vos dels usuaris. En cas de detectar-se alguna bretxa Garden Salins es compromet a informar els usuaris en el termini màxim de 72 hores.

QUINA INFORMACIÓ RECAPTEM DELS USUARIS I PER A QUÈ ELS UTILITZEM
Tots els productes i serveis oferts en el lloc  web Garden Salins remeten a formularis de contacte, formularis de comentaris i formularis per a efectuar registres d'usuari, subscripció a newsletter i/o comandes de compra. Aquest Lloc web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per a tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.

Tens dret a revocar el teu consentiment previ en qualsevol moment.

Registre d'activitats de tractament de les dades

Dades recaptades a través de la web: Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers dels quals Garden Salins és titular.

Ens arribarà la teva IP, que serà usada per a comprovar l'origen del missatge a fi d'oferir-te informació, protecció contra comentaris *SPAM i per a detectar possibles irregularitats (per exemple: parts oposades del mateix cas escriuen en el lloc web des de la mateixa IP), així com dades relatives a la seva *ISP.

Així mateix, podràs facilitar-nos les teves dades a través correu electrònic i altres mitjans de comunicació indicats en la secció de contacte.
Formulari de comentaris: En la web existeix la possibilitat que els usuaris deixin comentaris a les publicacions del lloc. Existeix una *cookie que emmagatzema les dades facilitades per l'usuari perquè no hagi de tornar a introduir-los en cada nova visita i a més es recullen internament l'adreça d'email, nom, web i l'adreça IP. Les dades estan emmagatzemades en els servidors de Soluciones Web On Line S.L..

Registre d'usuaris: No s'admeten excepte petició expressa.

Contingut incrustat des d'altres webs
Els articles d'aquest lloc pot incloure contingut incrustat (p. ex. vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d'altres webs es comporta de la mateixa manera que si el visitant ha visitat l'altra web.

Aquestes webs poden recopilar dades sobre tu, usar cookies, incrustar seguiment de tercers, i vigilar la teva interacció amb el contingut incrustat, inclòs el seguiment de la teva interacció amb el contingut incrustat si tens un compte o estàs connectat a aquesta web.

Altres serveis: Certs serveis prestats a través del Lloc web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. Es fa indispensable la seva lectura i acceptació amb caràcter previ a la sol·licitud del servei de què es tracti.

Finalitat i legitimació: La finalitat del tractament d'aquestes dades serà únicament la de prestar-te la informació o serveis que ens sol·licitis.

Xarxes socials
Presència en xarxes: Garden Salins compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d'Internet.

Finalitat i legitimació: El tractament que Garden Salins durà a terme amb les dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, Garden Salins podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, ponències, ofertes, així com prestar servei personalitzat d'atenció al client.

Extracció de dades: En cap cas Garden Salins extraurà dades de les xarxes socials, tret que s'obtingués puntual i expressament el consentiment de l'usuari per a això.

Drets: Quan, a causa de la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l'exercici efectiu dels drets de protecció de dades del seguidor quedi supeditat a la modificació del perfil personal d'aquest, Garden Salins t'ajudarà i aconsellarà a tal fi en la mesura de les seves possibilitats.

Encarregats del tractament fora de la UE

Correu electrònic. El servei de correu electrònic de Garden Salins. es presta usant els serveis de Soluciones Web On Line S.L..

Xarxes Socials. Garden Salins. fa ús de les xarxes socials estatunidenques Facebook i Twitter, a qui es realitza una transferència internacional de dades, de tipus analítics i tècnics en relació amb el Lloc web sent en els seus servidors en els quals Garden Salins tracta les dades que, a través d'elles, els usuaris, subscriptors o navegants comparteixen amb aquesta.

La teva informació està protegida d'acord amb la nostra política de privacitat i cookies. En activar una subscripció o facilitar les seves dades de pagament, comprens i acceptes la nostra política de privacitat i cookies.

Sempre tindràs dret a l'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

Des del moment en què et registres com a usuari en aquesta web, Garden Salins té accés a: Nom d'usuari i correu electrònic, adreça IP, adreça postal, DNI/CIF i dades de pagament.

En tot cas Garden Salins  es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, però informant, la presentació i configuració del Lloc web Garden Salins com el present avís legal.

Compromisos i obligacions amb els nostres usuaris

L'accés i/o ús d'aquest lloc web atribueix a qui el realitza la condició d'Usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, el present Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

En la utilització del lloc web Garden Salins l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Garden Salins o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal Garden Salins o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del lloc web.

RESPONSABILITAT PEL CONTINGUT DEL LLOC WEB

El Lloc web conté textos elaborats amb finalitats merament informatius o divulgatius que poden no reflectir l'estat actual de la legislació o la jurisprudència i que es refereixen a situacions generals pel que el seu contingut no pot ser aplicat mai per l'usuari a casos concrets. Les opinions abocades en els mateixos no reflecteixen necessàriament els punts de vista de Garden Salins El contingut dels articles publicats en aquest Lloc web no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d'assessorament legal. L'usuari no ha d'actuar sobre la base de la informació continguda en aquest Lloc web sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

Els enllaços externs que conté aquest Lloc web condueixen a llocs gestionats per tercers. Garden Salins no respon dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs. L'ús d'enllaços externs tampoc implica que Garden Salins. recomani o aprovi els continguts de les pàgines de destinació.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal Garden Salinsni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, les imatges, els dissenys, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims registrats, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a Garden Salins indicant:

Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Normativa i resolució de conflictes

Les presents Condicions d'Ús del Lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L'idioma de redacció i interpretació d'aquest avís legal és l'espanyol. Aquest avís legal no s'arxivarà individualment per a cada usuari sinó que romandrà accessible per mitjà d'Internet en aquest mateix Lloc web.

Els Usuaris poden sotmetre's al Sistema Arbitral de Consum del qual Garden Salins formarà part per a resoldre qualsevol controvèrsia o reclamació derivada del present text o de qualsevol activitat de Garden Salins, excepte per a solucionar aquells conflictes que portin causa del desenvolupament d'una activitat que requereixi col·legiació, i en aquest cas el Client haurà de dirigir-se a l'òrgan corresponent del col·legi d'advocats oportú.

Sempre que l'Usuari no sigui consumidor o usuari, i quan no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, les parts acorden sotmetre's als Jutjats i Tribunals de Girona Ciutat, per ser aquest el lloc de celebració del contracte, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que pogués correspondre'ls.

QUÈ ESPEREM DELS USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest lloc web atribueix a qui el realitza la condició d'Usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, el present Avís Legal, així com les condicions particulars que, en el seu cas, el complementin, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Garden Salins. D'aquesta forma, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic. Queda prohibit l'ús de la web amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquest *site, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars.

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

Enllaços Externs

Les pàgines del lloc web Garden Salins proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers la de fabricants o proveïdors. L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços i conèixer els nostres productes, encara que Garden Salinsno es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'Usuari per accés a aquests enllaços.

L'Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web a l'el portal Garden Salins haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de Garden Salins L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Garden Salins i el propietari del lloc en el qual s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de Garden Salins dels seus continguts o serveis.

*Remarketing

La funció de *remarketing o d'audiències similars de *AdWords ens permeten arribar a les persones que hagin visitat el nostre lloc web anteriorment i ajudar-los a completar el seu procés de venda.

Com a usuari, quan entris en la nostra web, t'instal·larem una *cookie de *remarketing (pot ser de Google *Adwords, de *Criteo o d'altres serveis que ofereixin *remarketing).

Quan el visitant abandona la nostra web, la *cookie de *remarketing segueix en el seu navegador.

Altres condicions d'ús d'aquest situat web:

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des d'aquest, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i al present avís legal. Així mateix, es compromet, excepte autorització prèvia, expressa i escrita de Garden Salins a utilitzar la informació continguda en el lloc web, exclusivament per a la seva informació, no podent realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels continguts als quals té accés.

Aquest lloc emmagatzema un fitxer de dades relatives als comentaris enviats a aquest lloc. Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant un enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@gardensalins.com.

Aquest lloc, els dominis associats i la propietat del contingut pertanyen a Garden Salins amb domicili en Ctra Roses C-260, 17487 Empuriabrava (Girona) i correu electrònic de contacte taller@elenaruiz.com, Espanya.

Aquest lloc web conté *hiperenlaces que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Garden Salins no garanteix ni es fa responsable del contingut que es reculli en aquestes pàgines web.

Excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de Ctra Roses C-260,, queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de  Garden Salins qualsevol manipulació o alteració d'aquest lloc web. Conseqüentment, Garden Salins assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d'aquesta alteració o manipulació per tercers.

Exercici de drets ARC

Podràs exercitar, respecte de les dades recaptades, els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Per això t'informo que podràs exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del teu DNI o document identificatius equivalent, al domicili postal de David Sanllehí  , Ctra Roses C-260, 17487 Empuriabrava (Girona) i correu electrònic de contacte info@gardensalins.com , adjuntat fotocòpia de DNI a: info@gardensalins.com abans dels 10 dies respondrem a la teva sol·licitud per a confirmar-te l'execució del dret que hagis sol·licitat exercir.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Garden Salins no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;

L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;

L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

Garden Salins no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Plataforma Europea de resolució de litigis en línia
La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia

Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general les relacions entre *AyudaWP amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Sempre estarem localitzables: El nostre contacte
En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal Garden Salins , si us plau dirigeixi's a info@gardensalins.com o utilitza el formulari de contacte disponible en el lloc web.

La nostra política de privacitat descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que recaptem a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que entengui que informació recollim i com la utilitzem ja que l'accés a aquest lloc implica l'acceptació la nostra política de privacitat.

Acceptació i consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Garden Salins , en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

Correus comercials

D'acord amb la LSSICE, Garden Salins  no realitza pràctiques de *SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la Pàgina Web, l'Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre nostra *Newsletter/butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

POLÍTICA DE COOKIES
Què és una *cookie?

Una *cookie és un fitxer inofensiu que es descarrega en el teu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip.

Així, hi ha cookies que obtenen informació relacionada amb el nombre de pàgines visitades, la ciutat a la qual està assignada l'adreça IP des de la qual s'accedeix, el nombre de nous usuaris, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador, l'operador o el tipus de terminal des del qual es realitza la visita.

Què NO ÉS una *cookie?
No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni *spam, ni *spyware, ni obre finestres pop-*up.

Quina informació emmagatzema una *cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre tu, com a targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el teu DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no t'associa com a persona si no al teu navegador web. De fet, si navegues habitualment amb Internet Explorer i proves de navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veuràs que la web no s'adona que ets la mateixa persona perquè en realitat està associant al navegador, no a la persona.

Què ocorre si desactivo les cookies?
Perquè entenguis l'abast que pot tenir desactivar les cookies et vam mostrar uns exemples:

No podràs compartir continguts d'aquesta web en Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.

El lloc web no podrà adaptar els continguts a les teves preferències personals, com sol ocórrer a les botigues online.

No podràs accedir a l'àrea personal de la web, com per exemple El meu compte, o El meu perfil o Les meves comandes.

Botigues online: Et serà impossible realitzar compres online, hauran de ser telefòniques o visitant la botiga física si és que disposa d'ella.

No serà possible personalitzar les teves preferències geogràfiques com a franja horària, divisa o idioma.

El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i trànsit en la web, la qual cosa dificultarà que la web sigui competitiva.

No podràs escriure en el blog, no podràs pujar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podrà saber si ets un humà o una aplicació automatitzada que publica *spam.

No es podrà mostrar publicitat sectoritzada, la qual cosa reduirà els ingressos publicitaris de la web.

Totes les xarxes socials usen cookies, si les desactives no podràs utilitzar cap xarxa social.

Quins tipus de cookies hi ha?

Tipus de cookies segons l'entitat que gestioni l'equip o domini des d'on s'envien les cookies i tracti les dades que s'obtinguin, podem distingir:
Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.
Cookies de tercers: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies.

En el cas que les cookies siguin instal·lades des d'un equip o domini gestionat pel propi editor però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, no poden ser considerades com a cookies pròpies.

*Cookie *DART

Google, com a proveïdor associat, utilitza cookies per a publicar anuncis en Garden Salins

Pots inhabilitar l'ús de la *cookie de *DART del sistema d'anuncis de Google accedint al centre de privacitat de Google.

A més, els navegadors poden també permetre als usuaris veure i esborrar cookies individualment.

Disposes de més informació sobre les Cookies en: Wikipedia

Web *Beacons

Aquest lloc pot albergar també web *beacons (també coneguts com a web *bugs). Els web *beacons solen ser petites imatges d'un píxel per un píxel, visibles o invisibles col·locats dins del codi font de les pàgines web d'un lloc. Els web *beacons serveixen i s'utilitzen d'una forma similar a les cookies. A més, els web *beacons solen utilitzar-se per a mesurar el trànsit d'usuaris que visiten una pàgina web i poder treure un patró dels usuaris d'un lloc.

Disposes de més informació sobre els web *beacons en: Wikipedia

Cookies de tercers

En alguns casos, compartim informació sobre els visitants d'aquest lloc de manera anònima o agregada amb tercers com puguin ser anunciants, patrocinadors o auditors amb l'única fi de millorar els nostres serveis. Totes aquestes tasques de processament seran regulades segons les normes legals i es respectaran tots els seus drets en matèria de protecció de dades conforme a la regulació vigent.

Aquest lloc mesura el trànsit amb diferents solucions que poden utilitzar cookies o web *beacons per a analitzar el que succeeix en les nostres pàgines. Actualment utilitzem les següents solucions per al mesurament del trànsit d'aquest lloc. Pot veure més informació sobre la política de privacitat de cadascuna de les solucions utilitzades per a tal efecte:

Com usa Google les dades que recopila en els llocs web
Google (*Analytics): Política de Privacitat de Google *Analytics (si ho desitges pots inhabilitar el seguiment de Google *Analytics mitjançant aquest complementi per al navegador ofert per Google)

Aquest lloc també pot albergar publicitat pròpia, d'afiliats, o de xarxes publicitàries. Aquesta publicitat es mostra mitjançant servidors publicitaris que també utilitzen cookies per a mostrar continguts publicitaris afins als usuaris. Cadascun d'aquests servidors publicitaris disposa de la seva pròpia política de privacitat, que pot ser consultada en les seves pròpies pàgines web.

Quins tipus de cookies s'utilitzen en aquesta pàgina web?

En accedir a la web *AyudaWP t'informem que si continues navegant se t'instal·laran diverses cookies pròpies i de tercers corresponents a les analítiques de la web (a tall d'exemple: Google *Analytics o eines similars) per a ajudar el lloc web a analitzar l'ús que fas del lloc web i millorar la usabilitat d'aquest, però en cap cas s'associen a dades que poguessin arribar a identificar-te. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc. El servidor web no t'associa com a persona sinó al teu navegador web

Aquesta web s'utilitza cookies pròpies i de tercers per a aconseguir que tinguis una millor experiència de navegació, puguis compartir contingut en xarxes socials, deixar comentaris i per a obtenir estadístiques dels nostres usuaris.

Com a usuari, pots rebutjar el tractament de les dades o la informació bloquejant aquestes cookies mitjançant la configuració apropiada del seu navegador. No obstant això, has de saber que si ho fas, aquest lloc pot no funcionar adequadament.

Per això és important que llegeixis la present política de cookies i comprenguis que si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració del teu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies en el teu dispositiu o desactivar si ho desitges la capacitat d'emmagatzemar aquestes cookies en el teu dispositiu.

Pots fins i tot revisar ara mateix les teves preferències sobre les cookies d'aquest lloc web en el següent botó:

VULL REVISAR ARA ELS MEUS *PREFEERENCIAS DE COOKIES

A continuació s'inclou la següent taula, únicament amb caràcter *ejemplificativo, amb identificació de les cookies més rellevants utilitzades en aquest lloc web, així com si són pròpies o de tercers (i identificació del tercer contractat o els serveis del qual s'han decidit utilitzar) i la seva finalitat

Cookies pròpies
Cookies Informació (*) Finalitat
Estrictament necessàries C. d'entrada de l'usuari
C. de sessió d'autenticació o identificació de l'usuari
C. de seguretat de l'usuari
C. de sessió de reproductor multimèdia
C. de sessió per a equilibrar la *cargaC. de personalització de la interfície d'usuari
C. de complement (*plug-*in) per a compartir i intercanviar continguts socials (Facebook i *twitter)
C. per a emplenar els formularis. del sistema de comentaris *Disqus. que recorda l'acceptació de cookies Serveixen per a oferir serveis o recordar configuracions per a millorar la seva experiència de navegació en el nostre lloc web.
Cookies de Tercers:
Cookies Informació (*) Finalitat
*AnalíticasGoogle *Analitycs, Nombre de visites, pàgines o seccions visitades, temps de navegació, llocs visitats abans d'entrar en aquesta pàgina, detalls sobre els navegadors usats Informes estadístics sobre el trànsit del lloc web, la seva audiència total i l'audiència en una determinada campanya publicitària
*PublicidadGoogle, Inc. (_*cfduid) Preferències de l'usuari, informació sobre la interacció amb el lloc web (servei sol·licitat, data i hora), tipus de navegador i llenguatge, localització geogràfica) Millorar i gestionar l'exposició d'anuncis publicitaris a l'usuari evitant que apareguin anuncis que ja ha vist
Publicitat comportamental Informació sobre Participació Social i Seguiment d'usuaris. L'objectiu principal de les cookies d'aquest *host és: Orientació / Publicitat
*PayPal
*TSe9a623
Apatxe
*PYPF

Cookies tècniques. Reforcen la seguretat en l'accés a la plataforma de pagaments *PayPal.

Poden enllaçar amb paypalobjects.com. Cookies tècniques. Reforcen la seguretat en l'accés a la plataforma de pagaments *PayPal. Poden enllaçar amb paypalobjects.com.
Actualment aquest lloc web alberga publicitat de:

Google *Adsense: Política de privacitat de Google *Adsense – Termes i condicions – Polítiques del programa
També existeixen cookies corresponents a les xarxes socials que utilitza aquesta web tenen les seves pròpies polítiques de cookies.

*Cookie de Twitter, segons el que es disposa en la seva política de privacitat i ús de cookies.
*Cookie de Facebook, segons el que es disposa en la seva política de Cookies
*Cookie de Google+ i Google *Maps, segons el que es disposa en la seva pàgina sobre quina mena de cookies utilitzen
*Cookie de *Pinterest, segons el que es disposa en la seva Política de privacitat i ús de cookies
*Cookie de *Gravatar, segons el que es disposa en la política de privacitat de l'empresa *Automattic.
Com es gestionen les cookies?

Com que les cookies són arxius de text normals, es poden explorar amb la majoria d'editors de text o programes de processament de text. Pot fer clic en una *cookie per a obrir-la. A continuació, s'indica una llista d'enllaços sobre com veure cookies en diferents navegadors. Si utilitza un altre navegador, consulti la informació sobre cookies en el propi navegador. Si utilitza un telèfon mòbil, consulti el manual del dispositiu per a obtenir més informació.

Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic
Internet Explorer 8-10: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/windows/12.00/es-es/cookies.html
Configuració de cookies per als navegadors més populars
A continuació t'indiquem com accedir a una *cookie determinada del navegador Chrome. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:

Veu a Configuració o Preferències mitjançant el menú Arxiu o bé punxant la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.
Veuràs diferents seccions, punxa l'opció Mostrar opcions avançades.
Veu a Privacitat, Configuració de contingut.
Selecciona Totes les cookies i les dades de llocs.
Apareixerà un llistat amb totes les cookies ordenades per domini. Perquè et sigui més fàcil trobar les cookies d'un determinat domini introdueixi parcial o totalment la direcció en el camp Buscar cookies.

Després de realitzar aquest filtre apareixeran en pantalla una o diverses línies amb les cookies de la web sol·licitada. Ara només has de seleccionar-la i prémer la X per a procedir a la seva eliminació.
Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Internet Explorer segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

Veu a Eines, Opcions d'Internet
Feix clic en Privacitat.
Mou el *deslizador fins a ajustar el nivell de privacitat que desitgis.
Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

Veu a Opcions o Preferències segons el teu sistema operatiu.
Fes clic en Privacitat.
En Historial tria Usar una configuració personalitzada per a l'historial.
Ara veuràs l'opció Acceptar cookies, pots activar-la o desactivar-la segons les teves preferències.
Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a *OSX segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

Veu a Preferències, després Privacitat.
En aquest lloc veuràs l'opció Bloquejar cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitges realitzar.
Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a *iOS segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

Veu a Ajustos, després Safari.
Veu a Privacitat i Seguretat, veuràs l'opció Bloquejar cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitges realitzar.
Per a accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

Executa el navegador i prem la tecla Menú, després Ajustos.
Veu a Seguretat i Privacitat, veuràs l'opció Acceptar cookies perquè activi o desactivi la casella.
Per a accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Windows *Phone segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

Obre Internet Explorer, després Més, després Configuració
Ara pots activar o desactivar la casella Permetre cookies.
Do *Not *Track
*AyudaWP ha adequat el lloc web a l'estàndard Do *Not *Track per a garantir major privacitat als usuaris que hagin activat aquesta opció en el seu navegador.

Aquest lloc web exclou automàticament del seguiment de Google *Analytics als usuaris que enviïn la capçalera Do *Not *Track, i és compatible amb l'acceptació expressa d'aquestes.

Si ho desitges pots inhabilitar el seguiment de Google *Analytics mitjançant aquest complement per al navegador ofert per Google

Notes addicionals

Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.

Els navegadors web són les eines encarregades d'emmagatzemar les cookies i des d'aquest lloc ha d'efectuar el seu dret a eliminació o desactivació d'aquestes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.

En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la teva decisió de no acceptació d'aquestes.

En el cas de les cookies de Google *Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en servidors situats als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en els quals sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc. és una companyia adherida a l'Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractats amb un nivell de protecció concorde a la normativa europea.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubtis a comunicar-te amb nosaltres a través de la secció de contacte.
Revisar les meves preferències sobre cookies en aquest lloc